ROMÂNIA

JUDEŢUL  DOLJ

COMUNA BULZEŞTI

CONSILIUL  LOCAL  BULZEŞTI

ANEXA  NR. 1  la Hotărârea  Consiliului Local BULZEȘTI, județul Dolj, 27 din 11 noiembrie 2020

 1. Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanismeste formata din 5 membrii, respectiv:
 2.  MATEI CONSTANTIN;
 3. TÎRZIU BOGDAN-ROVEL;
 4. GORICI DINU –MIHAIL;
 5.   POPESCU DUMITRU;
 6.   ȘTEFAN IONEL-ADRIAN.

  11. Comisia de munca și protectie sociala, juridica și de disciplina, activități social -culturale , culte,   învățământ, sănătate și familie,  protecție copii,  protecția mediului și turism, este formata din 5 membrii, respectiv:

 1. DUMITRANA ION;.
 2. MARDALE MARIN;
 3. MATEI CONSTANTIN;
 4. DUMITRAȘCU TUDOR;
 5. CONSTANTIN CONSTANTIN.

           Data  astazi: 11 noiembrie  2020

           Presedinte  de şedinta,                                               Secretar  general al comunei Bulzeşti,   

        DUMITRAŞCU TUDOR                                                        Mustăţea  Nicolae